სამედიცინო პერსონალისთვის

მეტი რეტის სინდრომის შესახებ

რეტის სინდრომი ნევროლოგიური დაავადებაა, რომელიც უმეტესად გოგონებში გვხვდება. რეტის სინდრომის გენეტიკური საფუძველი გენის მუტაციაა, რომელიც...

დაწვრილებით

კვების გზამკლვევი

გაიდლაინი განკუთვნილია: სამედიცინო პერსონალისათვის, რომელიც მუშაობს რეტის სინდრომის მქონე ბავშვთან, როგორც სტაციონარში, ისე ამბულატორიაში. ეს...

დაწვრილებით

პედიატრის გზამკვლევი

გაიდლაინი განკუთვნილია: სამედიცინო პერსონალისათვის, რომელიც მუშაობს რეტის სინდრომის მქონე ბავშვთან, როგორც სტაციონარში, ისე ამბულატორიაში. ეს...

დაწვრილებით

ინფორმაცია რეტის სინდრომის მქონე ადამიანის ზრდის მრუდების შესახებ

ეს ზრდის მრუდები, NIH კვლევაში 700-ზე მეტი რეტის სინდრომის მქონე პაციენტის მონაცემებზე დაყრდნობით არის შემუშავებული...

დაწვრილებით

რა არის რეტის სინდრომი?

რა არის რეტის სინდრომი? რეტის სინდრომი ნევროლოგიური დაავადებაა, რომელიც ძირითადად გოგონებში გვხვდება. დაავადებისთვის დამახასიათებელი კლინიკური...

დაწვრილებით

წაიკითხეთ ასევე