კლინიკური კრიტერიუმები

ინფორმაცია რეტის სინდრომის დიაგნოსტიკურ კრიტერიუმებზე რეტის სინდრომი ხშირად დიაგნოზირებულია, როგორც აუტიზმი, ცერებრული დამბლა ან არასპეციფიური განვითარების შეფერხება. არსებობს გენეტიკური კვლევა,...

Read more

კითხვები თერაპიების შესახებ

რეტის სინდრომი განკურნებადია!   უკვე  დადასტურებულია, რომ რეტის სინდრომის განკურნება შესაძლებელია ორგანიზმში MeCP2 ცილის რაოდენობის გაზრდით, თუმცა  ასეთი წამალი ჯერ...

Read more

რეტის სინდრომი ბიჭებში

ბიჭები MECP2 გენის მუტაციით   რეტის სინდრომის მიმოხილვა წინათ, რეტის სინდრომი მხოლოდ გოგონების დაავადებად მიიჩნეოდა. არსებობდა მოსაზრება, რომ ბიჭებში რეტის...

Read more