სამედიცინო პერსონალისთვის

მეტი რეტის სინდრომის შესახებ

რეტის სინდრომი ნევროლოგიური დაავადებაა, რომელიც უმეტესად გოგონებში გვხვდება. რეტის სინდრომის გენეტიკური საფუძველი გენის მუტაციაა, რომელიც...

Read more

კვების გზამკლვევი

გაიდლაინი განკუთვნილია: სამედიცინო პერსონალისათვის, რომელიც მუშაობს რეტის სინდრომის მქონე ბავშვთან, როგორც სტაციონარში, ისე ამბულატორიაში. ეს...

Read more

პედიატრის გზამკვლევი

გაიდლაინი განკუთვნილია: სამედიცინო პერსონალისათვის, რომელიც მუშაობს რეტის სინდრომის მქონე ბავშვთან, როგორც სტაციონარში, ისე ამბულატორიაში. ეს...

Read more

ინფორმაცია რეტის სინდრომის მქონე ადამიანის ზრდის მრუდების შესახებ

ეს ზრდის მრუდები, NIH კვლევაში 700-ზე მეტი რეტის სინდრომის მქონე პაციენტის მონაცემებზე დაყრდნობით არის შემუშავებული...

Read more

რა არის რეტის სინდრომი?

რა არის რეტის სინდრომი? რეტის სინდრომი ნევროლოგიური დაავადებაა, რომელიც ძირითადად გოგონებში გვხვდება. დაავადებისთვის დამახასიათებელი კლინიკური...

Read more

წაიკითხეთ ასევე